Acreditare

Liceul Teoretic „C. Stere”, Soroca – „Un liceu cu faţa spre soare”

Bas.png

Vasile BAŞ,
directorul Liceului Teoretic „C. Stere”, Soroca


Anul 1991 a deschis o filă nouă în istoria dezvoltării învăţămîntului din raionul Soroca, cît şi în republică. În acest an a fost fondat Liceul Teoretic „C. Stere” din oraşul Soroca.

Pe parcursul acestor ani activitatea corpului didactic a fost orientată spre formarea generaţiilor de elevi în spiritul onestităţii, obiectivităţii, exigenţei faţă de sine şi al respectului; spre altoirea dragostei de neam şi grai, dăruire pentru oameni care te-au crescut, acestea fiind valori care nu se schimbă de la o guvernare la alta.

În prezent liceul îţi axează activitatea pe democratizarea, umanizarea procesului instructiv-educativ prin diverse proceduri de asigurare a calităţii.

certificat.png

ACREDITAT, ordinul Nr.102 din 27 februarie 2007.

Managerii liceului:

  • directorul Vasile Baş, profesor de informatică, grad didactic superior;
  • Sauca Elena, director adjunct, profesoară de Limbă şi literatură română, grad didactic superior;
  • Cosnicean Efimia, director adjunct, profesoară de fizică, grad didactic I;
  • Hanganu Valentina, director adjunct, responsabil de clasele bilingve-francofone, profesoară de Limbă franceză, grad didactic I;
  • Rusu Eugenia, director adjunct, responsabilă de învăţămîntul primar, învăţătoare, grad didactic I,
  • Ştirbu Natalia, director adjunct educaţie, profesoară de limba rusă, grad didactic II.

Istoria colectivului de profesori e făurită de oameni talentaţi, creativi, oneşti, exigenţi şi profesionişti. În prezent în liceu activează 80 cadre didactice, dintre care cu grad didactic superior – 9, grad didactic I – 21, grad didactic II- 35.

Bineînţeles, că unul din cele mai importante obiective ce vizează sporirea calităţii procesului educaţional este perfecţionarea profesorilor. În acest sens, cel puţin o dată la cinci ani profesorilor li se oferă posibilitatea de a frecventa cursuri de perfecţionare, în liceu se organizează seminare metodologice unde sunt puse în discuţie diferite teme din învăţămîntul contemporan.

Pe parcursul anilor liceul nostru a înregistrat numeroase realizări în toate sferele de activitate. La olimpiadele raionale, ani la rînd, elevii noştri devin învingători. În anul de studii 2008-2009 la concursurile raionale liceul nostru a obţinut 187 locuri premiante, la concursurile republicane – 14 locuri premiante.

profesorii.png

Şi profesorii nu rămîn în umbră la capitolul concursuri. În anul 2008, profesoara de matematică Baş Ludmila şi învăţătoarea Bejenari Silvia au fost finaliste la etapa republicană a Concursului „Pedagogul anului”. În anul 2009, profesorul de fizică, Ciuvaga Victor s-a învrednicit de titlul Pedagogul anului.

Cu un interes deosebit atît elevii cît şi profesorii se implică în petrecerea Conferinţelor ştiinţifice, care dezvoltă abilităţi de cercetare, afirmare şi creaţie.

lectia.png

Un aspect valoros pentru tinerii noştri este cunoaşterea limbilor străine. O mîndrie pentru liceul nostru este implicarea, din anul 2000, în proiectul claselor bilingve-francofone. Cu suportul AUF a fost deschis Centrul Francofon de Acces la Informaţie, dotat cu calculatoare, tehnică audio, video şi literatură franceză.

Nu putem afirma că studierea limbii engleze a rămas în umbră. Prin implicarea activă a profesorilor de limbă engleză în diferite proiecte a fost deschis Centrul Anglofon de Acces la Informaţie, care oferă tuturor doritorilor să studieze profund limba engleză avînd la dispoziţie utilaj modern şi literatura necesară.

Desigur, un rol important pentru noi a fost şi rămîne organizarea procesului educaţional atît în cadrul orelor cît şi în afara lor. Astfel, se pune accent pe lucrul catedrei diriginţilor şi activitatea cercurilor. Elevii au posibilitatea să frecventeze diferite cercuri sportive, cercuri pe interese, etc.

Viaţa comună dintre profesor şi elev tinde să fie stabilită pe principii morale, în baza cărora profesorul este un moderator al sufletului copilului. Un profesor bun, care cunoaşte psihologia copilului, şi are darul de a se apropia sufleteşte de elevi, cîştigîndu-le iubirea, poate face cu ei ce vrea, le poate „modela” sufletul cum crede el mai bine.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License