Învăţămîntul bilingv
UN LICEU CU FATA SPRE EUROPA

Învăţămîntul bilingv în perspectiva unei integrări europene

Hanganu.png

Valentina HANGANU,
director adjunct, responsabilă de clasele francofone


Învăţămîntul bilingv s-a născut dintr-un ideal didactic fondat pe o opţiune pur comunicativă. Este necesar de a comunica într-o limbă străină pentru a o apropia.

E cunoscut faptul că folosirea bilingvismului în învăţarea ştiinţelor exacte asigură stăpînirea mai profundă a limbii străine, decît insistarea aprofundării ei „în gol”.
Anume în aşa condiţii sunt antrenaţi francofonii din liceul nostru pentru a vorbi o limbă autentică şi a opera cu terminologia specifică ştiinţifică. Or, cei 380 francofoni din liceul „C. Stere” se pregătesc pentru susţinerea examenelor de bacalaureat în limba franceză (matematica, fizica, biologia, chimia) valorizat cu menţiune francofonă.

lectia.png

De ce să ne integrăm într-o clasă bilingvă?

 • O deschidere spre lumea francofonă.
 • Perspective în învăţămîntul superior francofon (filiere universitare francofone din Moldova şi din regiune, universităţi francofone).
 • Profesori cu un nivel bun de franceză (care se formează local şi în centre specializate din Franţa şi regiune).
 • Manuale şi caiete moderne.
 • Acces la Internet şi alte mijloace logistice (xerox, video, radiocasetofon etc.)

Ce filiere universitare francofone să alegem?

 • Drept la Universitatea de stat din Moldova.
 • Relaţii Economice Internaţionale la ASEM.
 • Informatică şi Tehnologii Alimentare la Universitatea Tehnică.
 • Medicină la Universitatea de Medicină „N. Testimiţeanu”.
 • Gestiunea întreprinderilor la Universitatea Liberă Internaţională.
 • Gestiune la Instututul Internaţional de Management.
concurs1.png
concurs2.png

Elevii din clasele francofone sunt incadraţi în diverse activităţi cognitive, activ-participative cu scopul de dezvoltare a abilităţilor de comunicare în limba franceză.
Imaginile relatează unele secvenţe de la concursul intelectual de descoperire a enigmelor matematice.

Proiectul „Clase bilingve” şi-a demonstrat eficacitatea în măsura în care implică elevii în jurul unor sarcini care declanşează vorbirea, favorizează acumularea bagajului lingvistic, facilitează comunicarea orală şi scrisă, dezvoltă imaginaţia şi gîndirea creatoare.

Pentru a stimula şi a menţine interesul pentru limba lui Moliere, francofonii din liceul nostru editează ziarul „Les voix francophones”. Se organizează diferite activităţi cognitive, schimburi de experienţă cu alte licee francofone din reţea. Un impact afectiv şi cognitiv asupra elevilor noştri îl are teatrul. Este o activitate motivantă, o posibilitate de a se exterioriza ceia ce încurajează participarea tuturor copiilor. Orice activitate din proiect este benefică atît în plan ştiinţific cît şi în plan cognitiv şi cultural.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License