Problemele şi direcţiile din activitatea bibliotecii

Problemele şi direcţiile din activitatea bibliotecii

Biblioteca şcolară - centru de predare şi studii pentru toţi.

Biblioteca şcolară furnizează informaţii şi idei fundamentale pentru funcţionarea reuşită în societatea contemporană bazată pe informaţie şi cunoştinţe. Ea pune la dispoziţia elevilor deprinderi de studiu continuu şi le dezvoltă imaginaţia, orientându-i în sensul unei poziţii civice responsabile.
,(Manifestil IFLA 'Unesco pentru bibliotecile şcolare'),,

Organizarea fondului de carte este un compartiment a muncii bibliotecii. De organizarea şi componenţa lui va depinde deservirea calitativă a beneficiarilor.

Fondul de carte se aranjează conform vârstelor: cl. I-IV, V-IX, X-XII; fondul pentru cadrele didactice, care este aranjat conform diviziunii 37 ale clasificării zecimale universale (CZU).

Colecţiile de carte se aranjează la raft tematic: Poezie, Poveşti, Povestiri, Lumea animală, Păsările, Plantele, Despre toate pentru toţi.

Biblioteca participă la realizarea obiectivelor educaţionale şi instructive

  • asigură completarea fondului cu manuale, materiale didactice, programe curriculare ş.a.;
  • asigură păstrarea colecţiei de carte şi respectarea condiţiilor de răspundere prevăzută de legislaţia în vigoare;
  • verifică fondul de publicaţii în vederea excluderii acestora în caz de uzare;
  • desfăşoară atât singură, cât şi în colaborare cu cadrele didactice, activitatea de popularizare a colecţiei bibliotecii prin alocarea listelor de recomandare ale publicaţiilor noi, organizează vitrine, standuri, expoziţii de carte, serate literare, victorine şi medalioane literare ş.a.;
  • se organizează lecţiile bibliografice, informează lectura obligatorie a elevilor;
  • colectarea taxei de închiriere a manualelor, prelucrarea, evidenţa şi repartizarea lor.

I. OBIECTIVELE PRINCIPALE:

 susţinerea şi argumentarea scopurilor educaţionale aşa cum sunt prevăzute de obiectivele şi curriculumul şcolii;
 colaborarea cu elevii, profesorii, administratorii şi părinţii în sensul realizării obiectivelor şcolii;
 perfecţionarea profesională în vederea stabilirii rolului bibliotecii şi bibliotecarului şcolar în colectivul şcolii;
 asigurarea cu manuale şcolare a elevilor şi profesorilor;
 organizarea şi petrecerea activităţilor culturale;
 colaborarea cu alte biblioteci din reţeaua învăţământ şi cultură;
 asigurarea accesului liber la informare şi documentare.

Nr. Denumirea activităţii Forme de activitate Data Responsabil Menţiuni
II INDICII PRINCIPALI DE LUCRU:
cititori – 1.476
împrumut – 15.384
frecvenţa – 9.785

shnatashnata

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License