Testare cărţei

Cartea tradiţională mai bine de cât electronică

  • Vom citi o carte, după o lovitură de ciocan pe ea?


Testarea de frig


Сe se deschide mai repede?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License